Негување и ароматизeри

 

CBWCBW

Водарастворлив производ кој го обновува сјајот и свежината на автомобилската табла. Има  силни заштитни својства. Со UV филтер.

Препорачана концентрација – 1:1 ~ 1:3

Ph-cbw

 

parfumes-pumpcobra-parfume

Широк асортиман на автопарфеми кој се специјално дизајнирани за употреба во пералните по миење. Производите се произведуваат како готови продукти за употреба, така и во концентриран вид. Не ја оштетуваат внатрешноста на ентериерот.

Ph-parfume